4°C – POHDINTOJA LUONNON TILASTA 15.2.-5.3.2020 Galleria Ronga Tampere

24.01.2020
Merja Castrén, Laura Havanto ja Riitu Uosukainen

Näyttely on kolmen Helsingin Kaapelitehtaalla työskentelevän keramiikkataiteilijan yhteisnäyttely. Näyttelyn nimi 4°C viittaa maapallon keskilämpötilan arvioituun nousuun maapallolla. Ennustettu neljän asteen nouseminen uhkaisi 40 - 70 % lajeista sukupuutolla.

Ilmastonmuutoksen aiheuttama ahdistus lisääntyy ja yhä useammat pohtivat omia kulutusvalintojaan ja kantavat huolta maapallon ja luonnon tilasta. Huoli maapallon kestokyvystä aiheuttaa monille ahdistusta. Haluamme pohtia teoksiemme avulla ympäröivän luonnon tilaa ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien seuraamuksien merkitystä yksilölle eri näkökulmista. Laura Havanto käsittelee teemaa puutarha-teeman kautta; vehreyden ja kauneuden seasta löytyy sinne kuulumattomia asioita. Merja Castrén käsittelee töissään ilmastonmuutoksen vaikutuksia kuivuuden ja jäätiköiden sulamisen kautta, Riitu Uosukainen pohtii ilmastonmuutokseen liittyvää ilmasto-ahdistusta. Maailma, joka on täynnä uhkakuvia metsien häviämisestä, lajien katoamisesta, merien tukehtumisesta muoviin, jäätiköiden sulamisesta tarvitsee myös tiloja, teoksia, joiden kautta voi kokea toiveikkuutta ja ymmärrystä.